İnsan Kaynakları Politikamız

Bakyapı , İnsan Kaynakları fonksiyonunun şirket performansı ve başarısının olmazsa olmaz sağlayıcısı olduğu ilkesinden yola çıkarak kendi grup şirketleri bünyesinde insan kaynakları departmanına ayrı bir önem atfeder. Bu önem kendini, en basit deyişle İnsan Kaynakları departmanını salt çalışan-işveren ilişkisinin arabulucusu olarak görmenin ötesinde İnsan Kaynakları’na çalışanın bulunduğu iş ortamında kendini en iyi ifade edebilecek ve gösterebilecek huzurlu bir ortamı sağlayan imkan ve koşulların sağlayıcısı ve koruyucusu olma misyonunu yükler. Bu bağlamda İnsan Kaynakları işe alım sürecinden, bireyin kişisel ve profesyonel gelişimine kadar kendini ilgilendiren bütün süreçlerde bütünleşik ve tutarlı bir insan kaynakları prosedürü izlemeyi taahhüt eder. En genel hatlarıyla şirketimizin İnsan Kaynakları alanında benimsediği temel ilkeler şu şekilde ifade edilebilir:

Uygunluk : Şirketimiz bünyesinde ihtiyaç duyulan pozisyonun en ince ayrıntısına kadar tanımlayarak, pozisyonun özelliğine en uygun nitelikte ve donanımda personeli seçmeye gayret ediyoruz.

Huzurlu çalışma ortamları : Proje ve ürünlerinde benimsediği “Huzurlu Yaşam Alanları” ilkesini kurum içi kültürümüze adapte ettiğimiz “Huzurlu çalışma ortamları” felsefemizle çalışanlarımızın kişisel ve profesyonel gelişimine katkı sağlayacak bir çalışma ortamını sağlamaya ve çalışan sadakatini kurmaya özen gösteriyoruz.

Aktif katılımlı şeffaflık : Personelin görüş ve önerilerini rahatlıkla bildirmelerini sağlayacak, kurum içi dayanışma ve işbirliğini kuvvetlendirecek şeffaf bir iletişim ortamı sağlamaya gayret ediyoruz.

Verimlilik : Personelimizi kurum içi kültür ve etik değerler doğrultusunda şirketimizin büyümesi ve karlılığı yönünde motive etmeye çabalıyoruz.

İK BAŞVURUSU YAP

İK Başvuru Formu